Theo Thanh tra Sở VHTT&DL tỉnh Quảng Ninh, đoàn kiểm tra liên ngành gồm: Thanh tra, Phòng nghiệp vụ văn hóa, Ban Quản lý các di tích trọng điểm tỉnh Quảng Ninh vừa có buổi làm việc, kiểm tra công tác trùng tu chùa Một Mái (Bán Thiên tự hay am Dược) tại khu di tích đặc biệt Yên Tử, Uông Bí (Quảng Ninh) và đã có quyết định đình chỉ hoạt động trùng tu công trình này.

Trước đó, các cơ quan chức năng phát hiện đơn vị thi công có nhiều sai phạm trong quá trình tôn tạo, trùng tu như: xây dựng nền móng am Dược vượt quá diện tích thiết kế đã được phê duyệt, công tác bảo quản các di vật cổ không đúng quy định... và yêu cầu Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh có báo cáo chi tiết, làm thủ tục đề nghị điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh hồ sơ cấp phép, khi nào được cấp phép tiếp mới được xây dựng lại. Được biết, việc xây dựng trùng tu, xây dựng chùa này đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc xây dựng, tôn tạo thế nào sẽ do các cơ quan có thẩm quyền quyết định.

Theo Ban Quản lý các di tích trọng điểm tỉnh Quảng Ninh, đơn vị thi công trùng tu đã không tuân thủ các quy định về trùng tu, tôn tạo vì đào toàn bộ phần nền móng bằng đá gạo cũ của am Dược lên, không đánh dấu các cấu kiện và không bảo quản tốt các di vật cổ. Sở VHTT&DL Quảng Ninh sẽ yêu cầu Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh báo cáo chi tiết, làm thủ tục đề nghị điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh hồ sơ cấp phép, khi nào được cấp phép tiếp mới được xây dựng. Ban Quản lý khu rừng quốc gia Yên Tử và đơn vị thi công phải thực hiện phương án bảo quản các cấu kiện, di vật cổ theo đúng quy định.

Được biết, Di tích am Dược, nơi Phật Hoàng Trần Nhân Tông tổ chức bốc thuốc, cứu độ chúng sinh là một công trình độc đáo khi dựa hẳn vào vách núi và chỉ có một mái. Di tích là công trình xây bằng đá, gỗ và ngói có tuổi hàng trăm năm đã bị đào tung nền móng, bức tường đá cổ cũng bị phá và xây mới hoàn toàn. Việc xây lại đã làm mất đi nguyên trạng so với di tích nguyên mẫu…

Đ.H.