Vì vậy, Cục quyết định “đình chỉ phát hành cuốn sách “Truyện cổ tích Việt Nam” để thẩm định lại toàn bộ nội dung và chủ động đề xuất phương án xử lý đối với cuốn sách trên. 

C.V.