Tất cả tranh trưng bày đều khổ nhỏ, lớn nhất cũng chỉ 30x40cm hoặc 25x50cm, điển hình của khuôn khổ trực họa sơn dầu Âu Mỹ. Một số tác phẩm trong triển lãm này được ông vẽ bằng màu đất đá mài trộn theo công thức của các bậc thầy cổ điển, với một bảng màu tiết chế nhuần nhị. Ông thử nhiều cách vẽ khác nhau, “để xem trực họa có thể làm được những gì, và đến đâu”.

Dịch giả Trịnh Lữ.

Sinh năm 1948 tại Hà Nội, Trịnh Lữ được biết đến là một dịch giả nổi tiếng của Việt Nam, từng được giải thưởng liền trong hai năm 2004-2005 của Hội Nhà văn Việt Nam và Hội Nhà văn Hà Nội.

Giới mỹ thuật cũng biết đến ông qua những tham luận, bài viết và bài dịch của ông về nghệ thuật. Nhưng ở Mỹ, ông được biết đến như một họa sỹ vẽ phong cảnh và chân dung, đã được báo chí nhắc đến từ những năm 1992, 1993, khi ông có hai triển lãm tại Ithaca, tiểu bang New York.

Đậu Dung