Di tích Thành Lồi là công trình kiến trúc cổ mang dấu tích lịch sử văn hóa Chămpa hiếm hoi còn sót lại ở Cố đô Huế. Thành nằm trên đồi Long Thọ, phía tả ngạn sông Hương, được đắp bởi 2 lớp đất, kè đá và gạch vỡ, một số đoạn đắp thêm lớp đất trên mặt. Hiện nay, các bờ lũy này không còn nguyên dạng, trừ lũy phía Tây và Ðông.

Ngoài di tích Thành Lồi, Bộ VH,TT&DL còn công nhận 2 di tích khảo cổ học khác là di tích bãi đá Khe Hổ (xã Hang Chú, huyện Bắc Yên, Sơn La) và địa điểm Hòa Diêm (xã Cam Thinh Đông, Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) cùng 7 di tích lịch sử; 2 di tích kiến trúc nghệ thuật ở địa bàn các tỉnh Nghệ An, Sơn La, Thái Nguyên, Quảng Nam... là di tích cấp Quốc gia.

A.Khoa