Ông Lê Trí Dũng, Giám đốc Ban Quản lý Di tích - Danh thắng tỉnh Đồng Nai cho biết: Thành Biên Hòa là ngôi thành cổ duy nhất còn sót lại trên đất Nam Bộ. Nơi đây đã ghi dấu nhiều sự kiện lịch sử tiêu biểu trong cuộc khai phá đất Đàng Trong thời chúa Nguyễn, cũng như giai đoạn chống Pháp và Mỹ sau này. Tuy nhiên, do tồn tại qua nhiều biến cố lịch sử nên đến nay, nhiều hạng mục trong thành cổ đã bị mai một, số còn lại đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Dự án sẽ tập trung bảo tồn, tu bổ toàn bộ nhà cổ lớn phía Tây. Để thực hiện điều này, nhiều năm qua, Ban Quản lý đã lấy ý kiến của các sở, ngành; làm việc, tiếp thu đề xuất, kiến nghị của các nhà nghiên cứu nhằm hoàn thiện hồ sơ. Nguyên tắc của dự án là phục hồi, sửa chữa nhà cổ theo những giá trị gốc.
Thành cổ Biên Hòa.

Theo thư tịch cổ, thành Biên Hòa có từ thế kỷ 14-15 (được xây đắp bằng đất) với tên gọi ban đầu là thành Cựu. Thành dài 338 trượng (1 trượng = 10 thước = 4,7 mét – theo chuẩn đo lường cũ của nước ta), cao 8 thước 5 tấc, dày 1 trượng. Đến năm Minh Mạng thứ 18 (tức năm 1837), thành Cựu được xây lại bằng đá ong và đổi tên là thành Biên Hòa. Năm 2014, thành Biên Hòa chính thức được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận là Di tích lịch sử cấp Quốc gia.

T.K.