Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam đã tập trung cho hai hoạt động chính là sáng tác và tập huấn chuyên môn. Theo đó, đã có gần 300 kịch bản, 700 tác phẩm nghiên cứu, phê bình ra đời trong 5 năm qua. Hội cũng chủ trì xây dựng 4 vở kịch múa lớn, trong đó có vở “Ngọn lửa Hà thành” và “Mệnh trời tình đất”… tổ chức 10 đợt biểu diễn quảng bá những tác phẩm đạt chất lượng cao ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, thu hút gần 1 nghìn diễn viên tham gia...

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam nhiệm kỳ 2010 – 2015 gồm 17 đồng chí. NSND Chu Thúy Quỳnh tiếp tục tái đắc cử Chủ tịch Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam nhiệm kỳ 2015- 2020.

Vũ Cảnh