Thống kê của Bộ TT&TT cho thấy, có 7 chương trình đưa thông tin sai sự thật; sử dụng ngôn ngữ, hình ảnh phản cảm, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục Việt Nam (trong đó có 2 chương trình sai phạm 2 lần).

Một chương trình giải trí của VTV
Theo Bộ TT&TT, các sai phạm tập trung vào các chương trình giải trí, gameshow phát sóng trên kênh VTV3; đồng thời, cũng tập trung vào các chương trình có đối tác là: Công ty TNHH Truyền thông Sài Gòn buổi sáng (1 lần); Công ty TNHH Bình Hạnh Đan (6 lần); Công ty TNHH Sản xuất và Quảng cáo Sóng vàng (2 lần); Công ty TNHH Quảng cáo, tư vấn và tổ chức biểu diễn Cát Tiên Sa (3 lần); Công ty CP Truyền thông Sunrise (1 lần); Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Mesa (1 lần).  

Vì những sai phạm này, Bộ TT&TT có thể sẽ tạm dừng cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký liên kết cho VTV với đối tác liên kết mà trước đó đã để xảy ra sai phạm nhiều lần như Công ty TNHH Bình Hạnh Đan (BHD), Công ty TNHH Quảng cáo, Tư vấn và Tổ chức biểu diễn Cát Tiên Sa; tạm dừng cấp Giấy chứng nhận đăng ký các chương trình liên kết dự kiến phát sóng trên kênh VTV3.

Dạ Miên