Sau 4 ngày làm việc, Ban Giám khảo đã trao giải thưởng cho hơn 30 tác phẩm dự thi: Ở thể loại phim truyện, giải nhất đã thuộc về phim "Mai Mai ti's 2008" và giải nhì cho phim "Invisible wings" đều của China Film Promotion International.

Giải nhất của thể loại phim tài liệu được trao cho phim "Football, a place wit no judge" của Iran, giải nhì thuộc về "Võ sáo đất Kinh Bắc" của Hãng phim K5 và "Thông điệp Bạch Đằng Giang" của Công ty Nghe nhìn Hà Nội.

Thể loại phim khoa giáo, thể loại phim hoạt hình và thể loại quảng cáo, bình luận v.v… không có giải nhất và giải nhì được trao cho các phim: "Krishoker Eid Anando" của Bangladesh, "Smart and outsmart" của Iran và "The team Echipia" của Romania

Thanh Hằng