Dịu dàng cơn gió mùa thu

Đưa con về với Thủ đô gió ngàn

Con nghe từng bước thời gian

Gió thu đang lật từng trang sử vàng

Đây Định Hóa, đâu Na Hang

Cha anh đã trải gian nan một thời

Hành quân sốt rét ngang trời

Bạn đi không kịp nói lời trối trăng

Minh họa: Lê Tâm.

Nhớ sao tình nghĩa quân dân

Mế ngồi đốt lửa quây quần đêm đêm

Xa quê lại gặp quê hương

Càng xa càng ấm nẻo đường hành quân

Con về Khuân Mánh, Kim Quan

Đỉnh đèo Ý Tý trăng ngân thuở nào

Chúng con thức ở Tân Trào

Thấy trăng vẫn đợi Bác vào đòi Thơ

Cảm ơn cơn gió mùa thu

Đưa con về lại Thủ đô gió ngàn

Nhớ câu “Uống nước nhớ nguồn”

Rưng rưng cờ đỏ sao vàng tung bay.

Nguyễn Gia Bào