Theo bản dự thảo thì muốn trở thành ủy viên BCH LĐBĐVN nhiệm kỳ 5, ứng viên phải đáp ứng "4 có": Thứ nhất, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, đoàn kết, hợp tác trong công việc, được đồng nghiệp và phong trào tín nhiệm; Thứ hai, có khả năng tham gia hoạch định chính sách, chiến lược và các quyết sách lớn cho sự phát triển bóng đá Việt Nam; Thứ ba, có năng lực đảm nhận một lĩnh vực công tác cụ thể trong BCH LĐBĐVN. Thứ tư, có trách nhiệm, nhiệt tình và quỹ thời gian để đóng góp có hiệu quả cho sự phát triển nền bóng đá Việt Nam theo định hướng chuyên nghiệp hóa - xã hội hóa.

Về vị trí Chủ tịch LĐBĐVN, để "hâm nóng" tình trạng "trống vắng" các ứng cử viên, Tiểu ban Nhân sự của Đại hội đã quyết định nới rộng tiêu chí cho chức danh này. Nếu theo như trước thì Chủ tịch VFF phải là "người đang giữ chức vụ quan trọng của Nhà nước" thì trong bản dự thảo mới, tiêu chí cho Chủ tịch VFF được xác định lại là "người đương giữ hoặc đã từng giữ chức vụ quan trọng của Nhà nước, có uy tín cao trong xã hội, nhiệt tình, yêu bóng đá và có quỹ thời gian để hoạch định chính sách, chiến lược và huy động các nguồn lực của xã hội đóng góp cho sự phát triển nền bóng đá Việt Nam".

Nếu sự thay đổi tiêu chí Chủ tịch này được Hội nghị BCH thông qua, thì danh sách các ứng viên cho vị trí chèo lái con tàu bóng đá Việt Nam sẽ được mở rộng với 3 "VIP": Ông Dương Nghiệp Chí, Viện trưởng Viện Khoa học Thể dục - Thể thao (TDTT); ông Hà Quang Dự, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục - Thể thao và Phó Chủ nhiệm Ủy ban TDTT Nguyễn Trọng Hỷ.

Về ghế Phó Chủ tịch, mô hình tổ chức mới của VFF nhiệm kỳ 5 sẽ có 3 người lo các mảng việc: Chuyên môn; Truyền thông - hợp tác quốc tế và Tài chính-tài trợ. Theo tiêu chí "tuyển chọn" thì để ngồi lên 1 trong 3 chiếc ghế Phó Chủ tịch, ứng viên phải là người có uy tín trong xã hội, trách nhiệm, nhiệt tình và quỹ thời gian để đóng góp có hiệu quả cho sự phát triển nền bóng đá Việt Nam theo định hướng chuyên nghiệp hóa - xã hội hóa. Bên cạnh đó, họ còn phải có năng lực về chuyên môn trong lĩnh vực công tác được phân công, cũng như là có năng lực góp phần hoạch định chính sách, chiến lược phát triển bóng đá và tìm các giải pháp khả thi để đưa bóng đá phát triển theo định hướng  chuyên nghiệp hóa - xã hội hóa.

Theo giới quan sát thì hiện tại có 3 cái tên đang được nhắm đến cho vị trí Phó Chủ tịch là ông Lê Hùng Dũng, nguyên Trưởng Ban tài trợ và tạo nguồn tài chính của LĐBĐVN nhiệm kỳ 3; ông Nguyễn Hồng Thanh, Tổng Giám đốc, HLV trưởng CLB LG.Hà Nội.ACB và ông Ngô Tử Hà, Vụ phó Vụ Thể thao thành tích cao 2, phụ trách mảng bóng đá của Ủy ban TDTT.

Trái ngược với vị trí Chủ tịch, cuộc đua tới chiếc ghế Tổng Thư ký VFF khóa 5 có vẻ "nóng bỏng" bởi cả 2 ứng viên là Quyền Tổng Thư ký VFF khoá 4 Phan Anh Tú và Viện phó Viện Khoa học TDTT Trần Quốc Tuấn, đều khá "cân sức cân tài" và có được những sự "hậu thuẫn" khác.

Theo tiêu chí của Tiểu ban Nhân sự Đại hội, để trở thành Tổng Thư ký, ứng viên phải là người "có kinh nghiệm và khả năng thực tiễn quản lý, điều hành các hoạt động của đời sống bóng đá Việt Nam một cách chuyên nghiệp; Có nhân cách tốt, uy tín cao trong giới chuyên môn bóng đá, đồng thời phải là người có khả năng quy tụ, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của BCH LĐBĐVN; Có ngoại ngữ (tiếng Anh), có khả năng giao tiếp và thiết lập các mối quan hệ rộng rãi nhằm thu hút sự ủng hộ về tinh thần và vật chất của các tổ chức bóng đá quốc tế cho sự phát triển và nâng cao vị thế bóng đá Việt Nam trong khu vực và quốc tế".

Bầu như thế nào?

Theo dự thảo "Quy chế bầu cử" do Tiểu ban Nhân sự soạn thảo, thì Đại hội LĐBĐVN khóa 5 sẽ trực tiếp bầu ra BCH và các chức vụ chủ chốt theo nguyên tắc dân chủ bằng hình thức bỏ phiếu kín. BCH sẽ bầu các chức vụ khác theo Điều lệ LĐBĐVN.

Danh sách ứng cử và đề cử vào BCH LĐBĐVN khóa 5 sẽ tập hợp theo 3 nguồn: danh sách giới thiệu của BCH khóa 4, danh sách giới thiệu của các cơ quan tham gia đề cử vào BCH và danh sách ứng cử, đề cử tại Đại hội. Chỉ có những đại biểu tham dự Đại hội mới được quyền tham gia ứng cử, đề cử vào BCH. Những người muốn rút khỏi danh sách đề cử phải có đơn và do Chủ tịch đoàn bầu cử quyết định. Mỗi tổ chức thành viên và mỗi đại biểu chính thức (không phải là tổ chức thành viên) chỉ có 1 phiếu bầu cử. Không được bầu thay cho người vắng mặt.

Số lượng ủy viên BCH LĐBĐVN khóa 5 do Đại hội xác định bằng biểu quyết. Ủy viên BCH Liên đoàn khóa 5 và các vị trí chủ chốt của LĐ phải trúng cử với số phiếu quá bán (trên 50%) trong tổng số phiếu bầu của Đại hội. Nếu chưa đủ số lượng ủy viên (do không đủ số phiếu quá bán), việc có bầu thêm hay không phải do Đại hội quyết định. Trường hợp có 2 hay nhiều người ở vị trí cuối cùng bằng phiếu nhau và cùng có số phiếu quá bán mà đã vượt số lượng quy định thì sẽ tiến hành bầu lại trong số những người đó, ai có số phiếu cao hơn người đó trúng cử hoặc có bầu lại hay không do Đại hội quyết định…

Theo dự kiến, tiêu chí và danh sách các ứng cử viên giới thiệu cho các vị trí chủ chốt và ủy viên BCH khóa mới, cũng như là "quy chế bầu cử" sẽ được đem ra thảo luận và thông qua lần cuối tại Hội nghị BCH LĐBĐVN

Bảo Hân