Sách in đẹp, bìa cứng, khổ 16x24cm, trình bày theo phong cách một cuốn sách chuẩn quốc tế. Với 967 trang nội dung, cuốn từ điển dành phần lớn để giải đáp những sai sót, lầm lẫn trong cách dùng từ và cụm từ. Chẳng hạn như, cùng là động từ với nghĩa: Bắt đầu, nhưng khi nào thì dùng begin, khi nào thì dùng start, lại còn động từ commence và initiate cũng hàm nghĩa: Khởi phát, bắt đầu nữa.

Cùng là tính từ với nghĩa: to, lớn, nhưng khi nào thì dùng big, khi nào thì dùng large hoặc great. Rồi những cặp từ thường dùng lẫn lộn như comprehensive với comprehensible, accept với except... Nhiều người muốn ám chỉ đến compliment thì lại dùng complement, dùng compose khi muốn nói comprise... Hai tính từ flammable và inflammable đều dùng để chỉ những chất dễ cháy, nhưng nhiều người lầm tưởng inflammable có nghĩa ngược lại flammable do có tiền tố "in" phía trước.

 

Một nội dung khác mà từ điển đề cập tới là những điểm chính yếu trong việc sử dụng các từ loại, các thì, các cấu trúc, cách hành văn... Từ điển cũng đề cập đến cách dùng tiếng Anh khi nói và viết về một số chủ đề thông dụng trong đời sống.

 

Một đặc điểm nữa của từ điển là mặc dù vẫn dựa vào tiếng Anh của người Anh (British English) làm căn bản, nhưng tác giả cũng chú trọng đến cách dùng tiếng Anh của người Mỹ (American English - hay còn gọi là tiếng Mỹ). Ngoài mục từ American English và British English, trong tất cả những mục từ khác, khi có các dị biệt trong cách dùng giữa người Anh và người Mỹ, sách đều có phân tích và cho thí dụ cụ thể.

 

Đây là một cuốn từ điển được biên soạn công phu, khoa học và nhất quán. Sách bao quát hết các trường hợp dễ gây nhầm lẫn trong việc sử dụng tiếng Anh, rất cần thiết cho người đang học, sử dụng và nghiên cứu tiếng Anh làm tài liệu học tập, tham khảo lâu dài

Phước Anh