Trong số đó Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước phong tặng học hàm cho hai tân Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Phước Lượng - Trưởng khoa Cơ bản và Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đình Mão - Trưởng khoa Tại chức. Ngoài ra còn có 7 tiến sĩ, 29 thạc sĩ vừa tốt nghiệp, được tiếp nhận và phân công công tác tại trường.

Theo đó, tính đến thời điểm này, Trường Đại học Nha Trang có đội ngũ cán bộ, giảng viên gồm 643 người, trong đó có 1 giáo sư, 13 phó giáo sư, 59 tiến sĩ, 216 thạc sĩ và 483 cán bộ, giảng viên

Phan Lương