Triển lãm trưng bày được chia theo 4 phần: “Con đường bí mật” (giai đoạn 1954 - 1964 );  “Đánh địch mà đi, mở đường mà tiến” (giai đoạn 1965 - 1972 ); “Hoàn thiện thế trận Trường Sơn tham gia tổng tiến công trong chiến dịch Hồ chí Minh” (giai đoạn 1973 - 1975 ); “Vinh quang người lính Trường Sơn” (từ 1975 đến nay).  

Nội dung trưng bày gồm hơn 500 hình ảnh, tài liệu, hiện vật là kỷ vật quý giá của các hội viên Hội truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh như quân trang, quân dụng, đồ dùng cá nhân, chiến lợi phẩm thu được của kẻ thù…đã gắn bó sâu sắc với các đồng chí cựu chiến binh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ hơn nửa thế kỷ qua.

Thông qua cuộc trưng bày nhằm tái hiện quá trình chiến đấu và phát triển tuyến chi viện chiến lược đường Trường Sơn huyền thoại, những đóng góp to lớn của những thế hệ bộ đội Trường Sơn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại; đồng thời góp phần quan trọng vào công tác giáo dục truyền thống, tinh thần tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ. 

Triển lãm trưng bày từ nay đến cuối năm 2013 để phục vụ khách tham quan, du lịch

Thái Trang