Đây cũng là lần đầu tiên hình tượng Sư tử và Nghê ra mắt công chúng TP Hồ Chí Minh một cách có hệ thống qua triển lãm chuyên đề.

Triển lãm "Hình tượng Sư tử và Nghê trong nghệ thuật điêu khắc cổ Việt Nam" là một trong những hoạt động nhằm góp phần bảo tồn di sản văn hóa, giữ gìn bản sắc dân tộc và các giá trị thẩm mỹ truyền thống Việt  Nam thông qua giáo dục di sản nghệ thuật, đặc biệt là khám phá, tìm hiểu một cách căn bản về nét đẹp tạo hình, cũng như ý nghĩa biểu tượng văn hóa của một số hình tượng linh vật trong nghệ thuật cổ Việt Nam.

Được trưng bày tại triển lãm có gần 60 hiện vật, từ thời Lý, Trần, Hậu Lê đến Nguyễn, được tạo tác bằng các chất liệu: đá, gốm, sành, gỗ, đồng... Ngoài ra, còn có một số tư liệu, tài liệu  khoa học có liên quan như hình ảnh, các bản vẽ đạc họa, tường giải trên cơ sở nghiên cứu hiện vật...

Hoa Nguyễn