Tuy kích thước nhỏ nhưng các tác phẩm trưng bày tại triển lãm đa dạng về phong cách, bút pháp, nội dung, đề tài và mang dấu ấn riêng của từng tác giả. Tham dự triển lãm, công chúng yêu mỹ thuật sẽ thấy được bức tranh xuân muôn vẻ từ một thoáng trời, nước, cây, mây, hoa cỏ ngoài vườn, hay bình hoa trong nhà… đến chủ đề về con dê nhân Xuân Ất Mùi. Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 24/2.

C.V.