Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế cùng các sở, ban ngành, lực lượng vũ trang và đông đảo nhân dân trên địa bàn đã đến dự triển lãm, dâng hoa báo công lên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Triển lãm trưng bày và giới thiệu đến công chúng 350 tư liệu, hình ảnh, hiện vật, với 3 nội dung, gồm: miền Nam in dấu chân Người; Bác Hồ với miền Nam trong sự nghiệp thống nhất đất nước; thực hiện Di chúc của Bác Hồ - giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Đặc biệt, trong đó có những tư liệu quý giá như bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi đồng bào Nam Bộ ngày 26/9/1945; diễn văn Hồ Chủ tịch đọc trong những ngày đầu tiên Nam Bộ kháng chiến tháng 11/1945; kỷ vật áo bông do Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng Ban điệp báo Ty Công an Thừa Thiên... Triển lãm kéo dài đến ngày 15/10/2015.

Anh Khoa