Bao gồm 200 hiện vật, hình ảnh và tư liệu khoa học do Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ thực hiện sưu tầm thời gian qua, chuyên đề giới thiệu đến khách tham quan những nét chính của Hội Liên hiệp Phụ nữ miền Nam Việt Nam, cũng như qua từng chặng đường hoạt động, từ bối cảnh ra đời, hệ thống tổ chức cho đến các hoạt động, những đóng góp to lớn của các mẹ, các chị trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cũng như trong quá trình xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước hôm nay.

Các tư liệu, hiện vật được trưng bày tại Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ từ ngày 8/3 đến 30/9

N. Hoa