Đêm nhạc sẽ trình diễn bản giao hưởng số 1 “Classical Symphony”, Concerto giọng mi thứ dành cho violin và dàn nhạc giao hưởng, giao hưởng thơ “Kiều”…

Dự án “Transposition” do Chính phủ Na Uy tài trợ đã và đang tích cực triển khai các chương trình, hoạt động hợp tác giao lưu âm nhạc giữa Việt Nam và Na Uy, nhằm giúp các nghệ sỹ Na Uy và Việt Nam tăng cường sự giao lưu, hiểu biết lẫn nhau.

Dự án chính thức đi vào hoạt động năm 2007 và hiện nay đang ở giai đoạn 2 (2012-2015), với sự tham gia của 5 tổ chức âm nhạc của phía Việt Nam và 7 tổ chức âm nhạc của phía Na Uy.

C.K.