Triển lãm trưng bày gần 500 hình ảnh, tư liệu tập trung phản ảnh những nét văn hóa đặc trưng trong sinh hoạt thường ngày của cộng đồng người Chăm từ xưa đến nay như: phong tục tập quán, tín ngưỡng, tôn giáo, âm nhạc, kiến trúc, điêu khắc, nghề thủ công mỹ nghệ, nông nghiệp. Tiêu biểu là các đền, tháp và các tác phẩm điêu khắc độc đáo mang bản sắc riêng của cộng đồng người Chăm. Đây là những tư liệu được lựa chọn trong số các di sản văn hóa phong phú, đa dạng về người Chăm đang được lưu giữ tại các bảo tàng, thư viện Việt Nam.

Mục đích của triển lãm lần này nhằm giới thiệu nguồn thông tin, tư liệu quí giá đang được lưu giữ tại Thư viện Quốc gia và các thư viện tỉnh, thành trong cả nước về nét đặc trưng văn hóa của cộng đồng người Chăm đến các nhà nghiên cứu, bạn đọc, công chúng trong nước và ngoài nước

K.H.