Đây là hoạt động nhằm lưu giữ nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc. Tham gia triển lãm có 10 thư pháp gia đến từ Câu lạc bộ Hán - Nôm huyện Văn Lâm và thành phố Hưng Yên, Câu lạc bộ ca trù Đào Đặng cùng đông đảo tầng lớp nhân dân. Triển lãm trưng bày trên 30 bức thư pháp của các thư pháp gia đến từ Hà Nội và Câu lạc bộ Hán - Nôm huyện Văn Lâm.

Nhân dịp này, tại Văn miếu Xích Đằng, Hội Khuyến học thành phố Hưng Yên cũng đã tổ chức cho các em học sinh dâng hương, nhằm động viên, khuyến khích các em chăm chỉ rèn đức, luyện tài, phát huy truyền thống hiếu học của quê hương.

K.H.