Với hơn 300 tư liệu, hình ảnh, hiện vật quý, triển lãm khắc hoạ một cách sinh động, trung thực, cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945, làm nổi bật vai trò lãnh đạo của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐNDVN và các đại biểu thăm triển lãm.

Đặc biệt, triển lãm đã có nhiều tài liệu, hình ảnh, hiện vật lần đầu tiên được trưng bày như: Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi nhân dân cả nước trước ngày Tổng khởi nghĩa tháng 8/1945, kêu gọi đoàn kết cùng Mặt trận Việt Minh giải phóng dân tộc; truyền đơn của Mặt trận Việt Minh kêu gọi nhân dân tham gia Tổng khởi nghĩa; chiếc kèn đội quân nhạc đã dùng cử hành Quốc ca trong lễ chào cờ tại quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945; hòn đá mài của Khu ủy Bắc Kỳ dùng mài mặt lito in tờ Bãi Sậy và truyền đơn; súng trường ta thu được của quân Nhật tại đồn Đông Triều để trang bị cho đội vũ trang tuyên truyền chiến khu Đông Triều sử dụng trong Tổng khởi nghĩa giành chính quyền tháng 8/1945; chiếc ví da của đồng chí Phan Quang Hiền, đội viên Đội Cứu quốc quân đã sử dụng đựng thư liên lạc của các đồng chí Hoàng Quốc Việt, Đào Văn Trường trong quá trình chỉ đạo Tổng khởi nghĩa tháng 8/1945 pử Việt Bắc; tay nải của chị Lê Thị Thọ, ở làng Cao, Phú Thọ, Võ Nhai, Thái Nguyên dùng để tiếp tế gạo cho cơ quan Trung ương Đảng năm 1945.

Một số hiện vật tại triển lãm "Dấu ấn mùa thu".

Qua triển lãm, người xem thấy được không khí của Tổng khởi nghĩa tháng 8/1945 trong cả nước và thủ đô Hà Nội trong ngày Quốc khánh cách đây 70 năm. Ngoài những tư liệu, hiện vật phản ánh về Cách mạng tháng 8, triển lãm còn trưng bày nhiều hiện vật, hình ảnh tiêu biểu phản ánh những chiến công to lớn của quân và dân ta trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cũng như trong sự nghiệp xâu dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Dạ Miên