Do Tổng lãnh sự Úc (Australia) tại TP HCM phối hợp với Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM tổ chức, triển lãm “Thẻ Thông điệp: Bản sắc người bản địa ở đô thị Úc” chính thức giới thiệu rộng rãi đến công chúng vào ngày 24/5 tại Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM.

Trưng bày 21 tác phẩm của 11 tác giả, trong đó, hầu hết các tác phẩm đều được đánh giá là những tác phẩm tranh nghệ thuật có giá trị lớn, triển lãm cũng là một phần của chương trình kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Việt – Úc của Tổng lãnh sự Úc tại TP HCM

N.H.