Đây là hoạt động do Quân khu 7 tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và tiến tới kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước.

Cán bộ, chiến sĩ tham quan triển lãm.

Triển lãm trưng các hiện vật, bản trích, bản đồ, hình ảnh, triển lãm giới thiệu đến công chúng truyền thống đấu tranh anh dũng, kiên cường, tinh thần quyết chiến, quyết thắng của quân và dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Là hoạt động nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho nhiều thế hệ, tiếp thêm niềm tự hào cho thế hệ trẻ rèn đức luyện tài tiếp bước cha anh...

N.H.