Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam- trước đây gọi là Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc, được tổ chức 5 năm 1 lần, là sự kiện mỹ thuật lớn, định kỳ, truyền thống của mỹ thuật Việt Nam. Triển lãm sẽ tuyển chọn và trưng bày các tác phẩm mỹ thuật gồm các loại hình: hội họa, đồ họa, điêu khắc, nghệ thuật sắp đặt và các loại hình nghệ thuật đương đại khác.

Theo dự kiến, Triển lãm mỹ thuật Việt Nam 2015 sẽ được tổ chức tại thủ đô Hà Nội vào năm 2015 và tại TP. Hồ Chí Minh vào năm 2016 để trưng bày khoảng 400-450 tác phẩm chọn lọc được sáng tác trong thời gian 5 năm gần đây trên toàn quốc.

CK