Trong đó có nhiều tư liệu, bản đồ được biên soạn, xuất bản từ thế kỷ XVI ở Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới.

Triển lãm giúp nhân dân Bắc Kạn tiếp cận với những bằng chứng lịch sử và pháp lý về 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Triển lãm đã thu hút được sự quan tâm đông đảo nhân dân bà con các dân tộc tỉnh Bắc Kạn. Qua đó người dân ở đây được tiếp cận với những bằng chứng lịch sử và pháp lý chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa trên Biển Đông qua nhiều thời kỳ. Đồng thời, triển lãm là một hoạt động tuyên truyền thiết thực nhằm góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần đoàn kết, ý thức của nhân dân trong tỉnh, nhất là tầng lớp đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên trong việc bảo vệ và khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Ngoài ra Ban Tổ chức  còn giới thiệu một số hình ảnh, phóng sự thể hiện tình cảm của đồng bào Bắc Kạn hướng về biển đảo mang tên “Bắc Kạn chung tay hành động vì biển đảo quê hương” và kêu gọi đóng góp quỹ “Vì Trường sa thân yêu”, đến nay tỉnh Bắc Kạn ủng hộ được số tiền trên 2 tỷ đồng.

Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 19/2/2014

Ngọc Ánh