Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 73 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2018) và Quốc khánh 2-9, kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập chính quyền cách mạng tỉnh Thái Nguyên (20/8/1945-20/8/2018) và kỷ niệm 107 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911-25/8/2018).

Các đại biểu tham quan triển lãm

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Bùi Huy Toàn, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên cho biết: Triển lãm là sự tri ân, tưởng nhớ Đại tướng - Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam, học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Bên cạnh đó, tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ hôm nay tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, thi đua học tập, rèn luyện để đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ hội nhập quốc tế hiện nay.

Triển lãm gồm 3 phần. Trong đó, phần I: Trung ương Đảng, Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc lựa chọn Thái Nguyên làm nơi xây dựng an toàn khu (ATK) - Thủ đô kháng chiến; phần II: Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại ATK Thái Nguyên trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp; phần III: Thái Nguyên chiến khu xưa và nay - Hội nhập và phát triển.

Triển lãm cũng là dịp để cán bộ, công nhân, học sinh, sinh viên, nhân dân địa phương tham quan, học tập, tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Đại tướng - Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp, đặc biệt là thời gian Đại tướng sống, làm việc tại ATK Thái Nguyên trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Triển lãm kéo dài đến ngày 3-9.

PV (TTXVN)