Các tác phẩm trong cuộc thi bao gồm các nội dung về: Di sản thiên nhiên; Di sản văn hóa vật thể (kiến trúc, điêu khắc, thủ công mỹ nghệ…); Di sản văn hóa phi vật thể (âm nhạc, ca múa, lễ hội, trò chơi dân gian, tín ngưỡng, tôn giáo…); Các tác phẩm ảnh Phong cảnh - Thiên nhiên, Chân dung và cuộc sống con người; Lễ hội - tâm linh, Kiến trúc - điêu khắc… Từ đó truyền tải tới người xem những khoảnh khắc tuyệt vời về thiên nhiên, con người Việt Nam giàu đẹp.

V.Q.