Đợt triển lãm ảnh trưng bày gần 1.000 bức ảnh tư liệu, hiện vật về sự kiện và chiến công tiêu biểu của lực lượng CAND 60 năm qua (1945 - 2005) do các nhà nhiếp ảnh trong và ngoài lực lượng CAND thực hiện.

Các gian trưng bày ảnh theo 3 chủ đề: Bảo vệ chính quyền cách mạng trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp;  xây dựng và bảo vệ miền Bắc XHCN, đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc từ sau giải phóng đến nay

P.T