Các cửa hàng được xét chọn dựa trên tiêu chuẩn như chất lượng hàng hoá, giá cả, chất lượng cơ sở hạ tầng, đảm bảo an ninh, vệ sinh cho khách, thuận lợi về vị trí giao dịch và hệ thống thông tin liên lạc. Các doanh nghiệp đạt danh hiệu kỳ này khá đa dạng, gồm các Trung tâm thương mại Saigontourist, Zen Palaza, Diamond Palaza, Thương xá TAX… 

Việc xét chọn và cấp giấy chứng nhận sẽ tiến hành định kỳ 2 năm/lần và công bố trên các phương tiện thông tin thông tin đại chúng và trên website của Sở Du lịch Tp.HCM

M.T.