Đây là những tác phẩm tham dự Cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật có chất lượng cao về tư tưởng, nghệ thuật, phản ánh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước giai đoạn 1930-1975.

Hơn 1.400 tác phẩm được gửi tới tham dự Cuộc thi. Các Hội đồng Vòng sơ khảo, Chung khảo đã chấm nhiều vòng theo hình thức bỏ phiếu kín, trên cơ sở chất lượng tác phẩm, lựa chọn những tác phẩm xuất sắc nhất để trao thưởng.

Ban Tổ chức đã trao 3 giải A, 13 giải B, 26 giải C và 38 Tặng thưởng. Giải A được trao cho các tác phẩm ở 3 lĩnh vực Văn học, Sân khấu, Múa: Tiểu thuyết “Trong cơn lốc xoáy” của tác giả Trầm Hương; kịch “Nhiệm vụ hoàn thành” của Xuân Đức và kịch múa “Khoảnh khắc bất tử”, kịch bản Nguyễn Thị Tuyết Minh, Tổng đạo diễn Nghệ sĩ Nhân dân Phạm Anh Phương.

Hải Châu