Cuộc thi nhằm chia sẻ những khó khăn vất vả của đội ngũ y, bác sĩ đang ngày đêm miệt mài với công việc chăm lo sức khỏe cho cộng đồng, đồng thời tôn vinh và động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Y thêm yêu ngành, yêu nghề, đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực trong ngành, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các tác phẩm dự thi gửi về Ban Tổ chức cuộc thi theo địa chỉ:

Vụ Truyền thông và Thi đua, Khen thưởng - Bộ Y tế

Địa chỉ: 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội.

ĐT: 046. 273.273; Fax: 043. 8464.051

Thời gian nhận bài dự thi từ ngày 10/9 đến 25/12/2014 (nếu gửi qua bưu điện sẽ tính ngày gửi theo dấu bưu điện trên địa chỉ nơi gửi).

Lễ trao giải dự kiến được truyền hình trực tiếp vào trung tuần tháng 2/2015, nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ gửi thư cho ngành Y tế.

Thông tin chi tiết về cuộc thi đề nghị tham khảo Thể lệ cuộc thi đăng trên website Hội Nhà báo Việt Nam tại địa chỉ www.vja.org.vn

K.H.