Theo đó, Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu việc tổ chức phải đảm bảo “an toàn, trang trọng, tiết kiệm”. Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái đã báo cáo Ban Chỉ đạo về công tác chuẩn bị tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; tiến độ triển khai kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9; kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh; kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống của lực lượng Công an nhân dân…

Các ban, bộ, ngành, địa phương đã có sự quan tâm chỉ đạo, lập kế hoạch cụ thể tổ chức các hoạt động kỷ niệm thiết thực. Các thành viên Ban Chỉ đạo cũng đã thảo luận, đóng góp ý kiến để việc tổ chức phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm sôi nổi, trang trọng, đồng thời tránh phô trương, lãng phí.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo cần tập trung chỉ đạo sâu sát những vấn đề cụ thể trong công tác tổ chức các ngày lễ lớn của năm 2015, trước hết là lễ kỷ niệm 40 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trong đó, yêu cầu đầu tiên là phải bảo đảm an toàn tuyệt đối, đồng thời thể hiện được sự trang trọng, tiết kiệm.

Theo Kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014 – 2015 đã được Thủ tướng phê duyệt vào tháng 7/2014, có 4 ngày lễ lớn trong năm 2015 do Ban Tổ chức cấp quốc gia chủ trì tổ chức, giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì xây dựng Đề án trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, gồm kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015); kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (1/7/1915 – 1/7/2015); kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2015) và Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2015). Ngày lễ lớn do các Bộ chủ trì tổ chức, chủ trì xây dựng Đề án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, gồm: Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống của Công an nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2015) do Bộ Công an chủ trì tổ chức.

Nam Phương