Theo kế hoạch, Hội báo Xuân toàn quốc sẽ trưng bày các sản phẩm báo chí theo 4 khối, gồm: Toàn cảnh báo chí Việt Nam - trưng bày, giới thiệu chung về báo chí Việt Nam do Bộ TT&TT thực hiện; Khối các cơ quan báo chí của Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành; Khối báo chí các tổ chức, đoàn thể; Khối báo chí địa phương.

Cũng trong Hội báo Xuân toàn quốc, Ban tổ chức sẽ bình xét, chấm điểm và trao giải cho gian trưng bày ấn tượng và ấn phẩm đẹp. Dự kiến, Hội báo Xuân 2014 sẽ thu hút sự tham gia của 60 - 80 gian hàng.

H.T.