Sau khi việc quảng bá du lịch Việt Nam được thực hiện trên kênh truyền hình CNN cũng như Hạ Long liên tiếp đứng ở vị trí đầu bảng bình chọn các kỳ quan thế giới mới, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng đáng kể, khoảng 10% so với cùng kỳ năm trước.

Vì thế, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã báo cáo với Chính phủ kết quả thực hiện Đề án quảng bá du lịch Việt Nam trên kênh truyền hình quốc tế CNN.

Ngày 30/7, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến về vấn đề này như sau: Đồng ý tiếp tục việc quảng bá du lịch Việt Nam trên kênh truyền hình quốc tế CNN. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bố trí từ nguồn kinh phí xúc tiến du lịch quốc gia thuộc kế hoạch ngân sách năm 2008, đồng thời huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có) để thực hiện.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để làm cơ sở cho việc thực hiện trong thời gian tới

Thanh Hằng