Cuốn Truyện Kiều này có khổ 13cm x 20cm, xuất bản tại Warszawa (Ba Lan) năm 1975. Bìa cuốn sách được in bức tranh "Hứng dừa" của làng tranh Đông Hồ nổi tiếng Việt Nam.

Như vậy, Truyện Kiều được Nguyễn Du viết bằng chữ Nôm, được bạn bè quốc tế dịch ra hàng chục thứ tiếng trên thế giới. Điều này chứng tỏ sức sống mãnh liệt của 3.254 câu lục bát trong Truyện Kiều.

Được biết, cuốn Truyện Kiều được dịch bằng tiếng Ba Lan nói trên là của ông Nguyễn Bá Lãm, nhà số 20, ngõ 123 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội trao tặng Ban Di tích Nguyễn Du. Đây cũng là cuốn sách được ông Lãm giữ gìn, bảo quản gần 40 năm qua khi ông còn là nghiên cứu sinh tại Ba Lan

Sông Lam