Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định thu hồi Giấy phép số phụ 127/GP-BTTTT ngày 17/1/2014 mà Bộ Thông tin và Truyền thông cấp cho Báo Nông thôn ngày nay xuất bản ấn phẩm Dòng đời vì ấn phẩm có nội dung không đúng tôn chỉ, mục đích, vi phạm các quy định của pháp luật về báo chí trong thời gian dài, mặc dù đã được cơ quan quản lý nhà nước về báo chí nhắc nhở, đề nghị khắc phục.

Được biết, đây là ấn phẩm phụ đầu tiên bị xử lý nghiêm kể từ khi Bộ Thông tin và Truyền thông chính thức tuyên bố sẽ siết chặt quản lý các ấn phẩm phụ của cơ quan báo chí hồi đầu tháng 11/2014.

H.T.