Tác phẩm ảnh báo chí tham dự nội dung về phong cảnh, di sản, con người, phong tục tập quán địa phương theo từng vùng miền xuyên suốt từ Bắc vào Nam. Có thể thi dưới hình thức thi bộ ảnh, tối thiểu 15 ảnh, tối đa 20 ảnh. Cuộc thi không chấp nhận ảnh có xử lý photoshop. Các tác phẩm ảnh dự thi phải là những tác phẩm chưa đăng tải hay sử dụng trên các phương tiện truyền thông, báo chí. Thời gian nhận tác phẩm từ nay đến hết ngày 30/11/2013.

Cuộc thi sẽ chia thành 6 đợt và kết thúc vào tháng 12/2013. Giải thưởng gồm 5 giải nhất hàng tháng và một giải đặc biệt của năm. Tổng kết cuộc thi, BTC sẽ triển lãm các tác phẩm đoạt giải vào tháng 12/2013

Dạ Miên