Trong clip, thầy giáo trẻ đã khéo léo lồng ghép những kiến thức cơ bản về 12 thì trong tiếng Anh vào ca khúc.

Bên cạnh đó, lời ca trong trẻo, cách thức thể hiện độc đáo của thầy Bá Đạo cũng khiến cho các học sinh thích thú bởi một cách học đặc biệt. 

Dưới đây là lời bài hát được ghi bên dưới clip của thầy Bá Đạo:

Thì hiện tại đơn - diễn tả một chân lý, lịch trình, sở thích hoặc thói quen của ai đó.

Có usually, often, sometimes, rarely, always, every.

Hiện tại tiếp diễn - hành động đang xảy ra tại thời điểm nói hoặc 2 hành động song song.

NOW he’s singing hoặc I’m writing WHEN my mother is doing her shopping.

Hiện tại hoàn thành - việc đã xảy ra trong quá khứ, có thể kéo đến hiện tại.

Có for, since, yet, lately, ever, already, just, never, recently.

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn - giống hiện tại hoàn thành, nhưng có tính liên tục của hành động.

I have been teaching English SINCE I was a second-year student.

Thì quá khứ đơn - hành động đã xảy ra và đã chấm dứt hoàn toàn ở trong quá khứ.

Dùng yesterday, last, ago, in + năm quá khứ.

Quá khứ tiếp diễn - một thời điểm xác định hoặc 2 hành động song song ở trong quá khứ.

At 5 o’clock yesterday afternoon, I was teaching English in my school.

Quá khứ hoàn thành - hành động xảy ra trước hành động khác hoặc một thời điểm quá khứ.

I had worked as a musician BEFORE 2011.

Quá khứ hoàn thành tiếp diễn - giống quá khứ hoàn thành, nhưng có tính liên tục của hành động.

Có after, before, as soon as, while, already, when, until, by.

Thì tương lai đơn - một ý định, dự đoán, có tomorrow, next, in + năm tương lai.

Tương lai tiếp diễn - hành động đang xảy ra tại thời điểm tương lai.

Tương lai hoàn thành - hành động xảy ra trước hành động khác trong tương lai, có before, by.

Tương lai hoàn thành tiếp diễn - giống tương lai hoàn thành, có tính liên tục, hay dùng với by the time”.

Mai Ngọc