Nặng nghĩa nặng tình làn điệu dân ca
Ru hồn tôi thủa nằm nôi đặt võng
Bãi mía nương dâu xanh lời ước hẹn
Con nước giao duyên thổn thức với câu hò

Neo đậu hồn quê câu đợi câu chờ
Nghệ Tĩnh vấn vương trải lòng bến nước
Giặm kể giặm ru tự tình da diết
Phường vải phường chè xao xuyến mênh mang

Nón lá che nghiêng em gái sang sông
Chuyến đò ngang đưa dâu về Đức Thọ
Sóng vỗ lao xao ân tình hai họ
Câu ví Nam Đàn giăng lưới thuyền quyên

Xuôi Lam Giang câu ví lững lờ đêm
Tình giận tình thương mặn nồng với biển
Cửa Hội Cửa Lò trăng vàng lưu luyến
Tiếng lẩy Kiều man mác bến Nghi Xuân

Sóng mơn man dìu dặt bờ Nam
Sóng nồng nàn dâng tràn bờ Bắc
Bên lở bên bồi bãi ngô ruộng mật
Phù sa đắp xanh ví giặm cả đôi bờ

(Ngày 25/12/2014)

Lê Cảnh Nhạc