Con đò nép chân cầu hôm nào đợi anh
Giờ cắm sào cổ tích
Tay vín gió mà hát
Em đâu đây trong nhịp đập tim đường!
Minh hoạ: Lê Tiếng Vượng.
Ríu rít hoa đôi nụ gửi người thương
Chầm chậm lắng nguồn xưa chờ lún đất
Không gian mới nay rộng dài liền mạch
Cho niềm xa không lỡ độ đường!

(Cao tốc Hà Nội – Lào Cai, tháng 11/2014)

Tháp Bút
Hà Nội đón xuân trời trở lộc
Ba mươi hương khói rợp quanh hồ
Có câu đối đỏ giăng qua tết
Tháp Bút vươn mềm nét chữ xưa!
Phan Quế