Theo tin từ Viện Geothe tại Hà Nội, khóa tập huấn tu sửa, phục chế tranh và tài liệu trên giấy trong Chương trình hợp tác giữa Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và Trường Đại học Mỹ thuật Dresden (Đức) bắt đầu từ ngày 5 đến 9 tháng 10 với mục đích nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn cho cán bộ của Trung tâm Bảo quản, tu sửa tác phẩm mỹ thuật, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, các bảo tàng quốc gia tại Hà Nội, Cục Lưu trữ quốc gia, một số bảo tàng địa phương và đại diện các trường đại học mỹ thuật, thư viện, khu di tích… về tu sửa, phục chế tranh giấy - chất liệu rất nhạy cảm với điều kiện khí hậu, môi trường.

Phục chế, tu sửa tranh và tài liệu giấy. Ảnh: Geothe.de

Giảng viên hướng dẫn là hai chuyên gia bảo quản và phục chế các tác phẩm nghệ thuật trên giấy gồm tiến sỹ Andrea Pataki-Hundt (Viện Phục chế Stuttgart, Đức) và bà Ines Jesche (Viện Phục chế Zurich, Thụy Sĩ). Trong khóa học, học viên được tiếp cận các phương pháp phòng ngừa, bảo quản và phục chế tranh giấy; ghi chép và chụp ảnh tư liệu; áp dụng công nghệ khoa học tự nhiên, nghiên cứu mỹ thuật trong phục chế; rèn luyện kỹ năng trình bày; xây dựng mạng liên kết các nhà nghiên cứu lịch sử mỹ thuật, giám tuyển sưu tập, nhà khoa học tự nhiên và nhà phục chế.

Anh Tuấn