Chủ đề của trại sáng tác năm nay chủ yếu tập trung vào chiến tranh cách mạng và hình ảnh người lính trên mặt trận xây dựng kinh tế hôm nay. Trại sáng tác sẽ kết thúc vào ngày 10/5.

Trước đó, từ ngày 26/4 đến 30/4, các nhà văn, nhà thơ trên đã có chuyến đi thực tế tại Tây Nguyên

H.T.