Phát biểu tại đại hội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam cùng các cấp ủy, chính quyền phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để Hội Mỹ thuật Việt Nam hoạt động và phát triển đúng theo tôn chỉ mục đích, tập hợp, động viên anh chị em nghệ sĩ tạo ra nhiều tác phẩm mỹ thuật có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật; nâng cao hiệu quả các hoạt động triển lãm, giới thiệu, công bố các tác phẩm phục vụ nhân dân ở mọi miền đất nước; nghiên cứu đổi mới, phát triển lý luận phê bình mỹ thuật; góp phần xây dựng và phát triển nền mỹ thuật nói riêng và nền văn hóa, con người Việt Nam nói chung.

Bảo Trân