Vừa qua, Cục Xuất bản đã đình chỉ phát hành nhiều xuất bản phẩm. Tuy nhiên, trên thị trường vẫn còn nhiều sách định kỳ vi phạm quy định của pháp luật.

Sở TT&TT cũng đề nghị Cục Xuất bản khi đọc lưu chiểu phát hiện có quảng cáo trong sách cần đình chỉ ngay việc phát hành.

Trong 8 tháng đầu năm, Sở TT&TT đã xử lý 21 trường hợp vi phạm quảng cáo trên sách và xử phạt 122 triệu đồng

T.H.