Nhiều thanh thiếu niên đã bỏ ăn, bỏ ngủ để tiêu khiển bằng trò chơi trực tuyến.

Theo đó, quan điểm của lãnh đạo TP đối với trò chơi trực tuyến là không cực đoan cấm đoán tất cả, nhưng cương quyết không ủng hộ trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực, cờ bạc, khiêu dâm; chủ động tìm các biện pháp tích cực để loại trừ, hạn chế trò chơi trực tuyến bạo lực, gây tác hại môi trường văn hóa, nhân cách tuổi trẻ; nghiên cứu đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế tối đa tác hại của hoạt động dịch vụ này.

Trước tiên, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nêu rõ mức tác hại của trò chơi trực tuyến bạo lực đến môi trường văn hóa, nhân cách tuổi trẻ, gây hậu quả nghiêm trọng.

Giao Sở GD&ĐT cùng các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn TP phối hợp với Thành đoàn TP tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong học sinh, sinh viên, phụ huynh học sinh về tác hại của trò chơi trực tuyến, không chơi trò chơi có nội dung xấu (bạo lực, cờ bạc, khiêu dâm), không chơi trò chơi không phù hợp với lứa tuổi, không chơi quá thời gian quy định.

Giao Sở TT&TT chủ trì phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức điều tra xã hội học và Hội thảo khoa học về thực trạng, tác hại của hoạt động dịch vụ trò chơi trực tuyến, thực hiện trong quý III-2010.

Giao Sở TT&TT tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm hành chính theo quy định hiện hành. Đồng thời chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP nghiên cứu nội dung quản lý, tiêu chí đánh giá bạo lực của trò chơi trực tuyến, định chuẩn các mức chế tài để kiểm tra xử lý vi phạm

T.H.