Cây mai lớn nhất, Bánh xèo lớn nhất (tại TP Hồ Chí Minh), Bản đồ Việt Nam bằng trái cây lớn nhất (tại Cần Thơ), Bản đồ Việt Nam bằng hoa lớn nhất (tại Đà Nẵng), Tô hủ tiếu lớn nhất và Đòn bánh phồng tôm lớn nhất (tại Sa Đéc, Đồng Tháp).

Năm 2015, thay vì quan tâm đến tiêu chí “chuyện lạ” trong việc xác lập kỷ lục như trước đây, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam sẽ ưu tiên tìm kiếm những kỷ lục mang giá trị về nội dung và thể hiện tính sáng tạo cao để nâng cao tính thuyết phục.

Q.C.