Trong 5 năm qua, Hội Nhà văn đã kết nạp 175 hội viên mới, đưa tổng số hội viên lên 1.014 người. Cũng trong thời gian này, các hội viên của hội đã xuất bản 1.127 tác phẩm văn học, có 5 nhà văn được nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh, 15 nhà văn được nhận Giải thưởng Nhà nước, 5 nhà văn được giải thưởng văn học ASEAN, 8 nhà văn được giải thưởng sông Mê Kông, 4 nhà văn được phong tặng danh hiệu anh hùng.

Được biết, Chi hội Nhà văn Công an sẽ có 20 đại biểu tham dự đại hội này.
Nhà thơ Hữu Thỉnh chủ trì buổi họp báo.
Vũ Cảnh