Được biết, người trẻ nhất nộp đơn là 20 tuổi và người già nhất là thầy giáo của nhà thơ Trần Đăng Khoa khi xưa ở Hưng Yên, đã ngoài 70 tuổi.

Đến nay, việc soạn giáo trình vẫn chưa hoàn tất. Việc dạy gì trong hai tháng rưỡi với các nhà phê bình tương lai cũng là một vấn đề không giản đơn

H.P.