Trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội là dự án trong khuôn khổ hợp tác giữa TP Hà Nội và TP Toulouse (Pháp) về bảo tồn di sản khu phố cổ Hà Nội. Trung tâm là nơi trưng bày, giới thiệu về công tác bảo tồn các giá trị di sản vật thể và phi vật thể trong khu phố cổ, góp phần quảng bá hình ảnh phố cổ Hà Nội.

Trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội có diện tích 458m² tại số 50 Đào Duy Từ, trước đây là rạp hát Tuồng Lạc Việt. Với sự giúp đỡ của các kiến trúc sư TP Toulouse, toàn bộ công trình đã phục dựng đúng theo hình dáng kiến trúc đặc trưng trong khu phố cổ Hà Nội với kiểu nhà ống có sân trong kết hợp với cây xanh, tạo nên sự thông thoáng cho không gian ngôi nhà.

C.L.