Thông qua các hoạt động biểu diễn, nền sân khấu của Thủ đô đã có tác động lớn trong bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần tích cực xây dựng Người Hà Nội thanh lịch, văn minh, xây dựng môi trường văn hóa Thủ đô tiêu biểu.

Trong dòng chảy của lịch sử, sân khấu Hà Nội tự hào được đóng góp tài năng nghệ thuật, tạo nên những vở diễn tiêu biểu: Những cô thợ dệt, Gái ngoại thành, Trời xanh mái phố, Ni cô Đàm Vân của Nhà hát Chèo Hà Nội; Trưng Vương, Nhịp cầu thống nhất, Dòng suối trắng, Trần Thủ Độ, Lễ mở xiêm áo, Gió sang mùa của đoàn Kim Phụng, Chuông Vàng (sáp nhập thành Nhà hát Cải lương Hà Nội); Tôi và chúng ta, Những mặt người thấp thoáng, Những người con Hà Nội của Nhà hát Kịch Hà Nội.

Sân khấu Thủ đô vẫn đảm bảo nội dung tư tưởng, tính giáo dục, thẩm mỹ cao, phục vụ nhiệm vụ chính trị và đời sống văn hóa - xã hội của Thủ đô. Cùng với các đoàn nghệ thuật Trung ương đóng trên địa bàn, sân khấu Hà Nội đã tạo dựng dòng chảy chính thống của nền sân khấu Việt Nam.

Tại hội thảo, nhiều nghệ sĩ cũng mong muốn Đảng và Nhà nước cần đặt niềm tin vào khả năng sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ, khuyến khích văn nghệ sĩ lao động, sáng tạo những tác phẩm sân khấu có giá trị nghệ thuật cao. Mỗi văn nghệ sĩ cũng tự đề cao trách nhiệm nghệ sĩ, chiến sĩ, bồi đắp tình yêu cuộc sống tạo nên những nhiệt huyết trong lao động nghệ thuật.

Hà Nội hiện có các đơn vị nghệ thuật là Nhà hát Chèo Hà Nội, Cải lương Hà Nội, Kịch Hà Nội, Ca múa nhạc Thăng Long, Múa rối Thăng Long và Đoàn Xiếc Hà Nội

T.K.